ลงทะเบียน

* ชื่อผู้ใช้ต้องมีตัวอักษร 6-11 ใช้เฉพาะตัวอักษร (ก-ฮ) และตัวเลข (0-9), สัญลักษณ์ไม่ใช้ (@#$% $และ) .
* รหัสผ่านต้องมีอักขระ 8-12 สัญลักษณ์ไม่ใช้ (@#$% $และ)
* ต้องใช้รหัสผ่านเดียวกัน
* กรุณาให้อีเมลแอดเดรสที่ถูกต้อง
* ต้องเป็นเหมือนชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารถอนเงิน ชื่อเต็มหลังจากลงทะเบียนไม่สามารถแก้ไข
* โปรดกรอกหมายเลขติดต่อที่ถูกต้อง