ข้อความประกาศ

ข้อดีของบริการ

1min
ฝากเงิน
เวลาดำเนินการเฉลี่ย
10min
การเบิกถอน
เวลาดำเนินการเฉลี่ย
ไม่สามารถใช้อ้างอิงเวลาเฉลี่ยถ้าธนาคารแบบออฟไลน์ การเชื่อมต่อหยุดชะงัก และข้อมูลยังไม่เสร็จสิ้นให้.