Selamat Datang Bonus 100 % SPORTSBOOKS

  1.Dapatkan Selamat Datang Bonus 100% bagi ahli-ahli baru sehingga MYR 688 untuk deposit pertama . Promosi ini cuma terbuka kepada ahli baru

  2. Minimum deposit untuk menuntut Selamat Datang Bonus 100 % adalah MYR 30 . Semua ahli baru boleh menuntut SATU (1) kali bonus ini 

  3. Promosi untuk Sportbook  sahaje

  4. Jumlah deposit dan bonus dikehendaki membuat pertaruhan sebanyak 23 kali sebelum pengeluaran boleh dibuat

   

  Contoh

  Deposit Pertama : MYR 30 

  Bonus : MYR 30 x 100 % = MYR 30

  Keperluan Pertaruhan :  ( MYR 30 + MYR 30 ) x 23 = MYR 1,380

   

  5. Keputusan seri , pertaruhan di dua pihak bertentang , permainan dibatalkan atau pertaruhan di pilihan dengan kemungkinan kurang daripada 0.5 atau 1.50 ( Kemungkinan Decimal ) dan semua pertaruhan di " Permainan Nombor dalam Sukan " dan " 4D " tidak akan termasuk dalam pengiraan keperluan pertaruhan

  6. Selamat Datang Bonus 100% dilarang buat pertaruhan dalamsebarang permainan  Live Kasino game, Slot game & Non-live Table Game di mana-mana kelab. Sebarang kemenangan daripada permainan  Live Kasino game, Slot game & Non-live Table Game akan dibatalkan sekiranya bertaruh menggunakan Selamat Datang Bonus . 

  7. Semua bonus/promosi adalah terhad kepada SATU (1) akaun bagi setiapindividu, keluarga, alamat rumah, alamat e-mel, nombor telefon, bank akaun dan alamat IP. 

  8. MEGAWIN mempunyai hak untuk mengubahsuai, membatalkan, menggantung atau menamatkan promosi dan / atau menukar syarat promosi tersebut pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu

  9. Terma dan Syarat MEGAWIN Umum dikenakan.