Selamat Datang Bonus 150 % SPORTSBOOKS

  1.Dapatkan Selamat Datang Bonus 150% bagi ahli-ahli baru sehingga MYR 688 untuk deposit pertama . Promosi ini cuma terbuka kepada ahli baru

  2. Promosi untuk Sportbook sahaja


  3. Minimum deposit untuk menuntut Selamat Datang Bonus 150 % adalah MYR 30 . Semua ahli baru boleh menuntut SATU (1) kali bonus ini

  4. Jumlah deposit dan bonus dikehendaki membuat pertaruhan sebanyak 35 kali sebelum pengeluaran boleh dibuat  Contoh :

  Deposit Pertama : MYR 30

  Bonus : MYR 30 x 150 % = MYR 30

  Keperluan Pertaruhan : ( MYR 30 + MYR 45 ) x 35 = MYR 2,625  5. Keputusan seri , pertaruhan di dua pihak bertentang , permainan dibatalkan atau pertaruhan di pilihan dengan kemungkinan kurang daripada 0.5 atau 1.50 ( Kemungkinan Decimal ) dan semua pertaruhan di " Permainan Nombor dalam Sukan " dan " 4D " tidak akan termasuk dalam pengiraan keperluan pertaruhan  6. Selamat Datang Bonus 150% dilarang buat pertaruhan dalam sebarang permainan Live Kasino game 
  , Slot game & Non-live Table Game di mana-mana kelab. Sebarang kemenangan daripada permainan Live Kasino game, Slot game & Non-live Table Game akan dibatalkan sekiranya bertaruh menggunakan Selamat Datang Bonus


  7. Semua bonus/promosi adalah terhad kepada SATU (1) akaun bagi setiapindividu, keluarga, alamat rumah, alamat e-mel, nombor telefon, bank akaun dan alamat IP. MEGAWIN mempunyai hak untuk mengubahsuai, membatalkan, menggantung atau menamatkan promosi dan / atau menukar syarat promosi tersebut pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu

  8. MEGAWIN berhak untuk mem batalkan promosi ini pada bila-bila masa, sama ada untux semua pemain atau ahli yang disuspek dari kumpulan/sindiket pada bila-bila masa

  9. Terma dan Syarat MEGAWIN Umum dikenakan.