Bonus Selamat Hari Jadi

  1. Ahli-ahli aktif dengan minimum deposit 8 (LAPAN ) kali pada bulan lahir mereka boleh menuntut bonus Selamat Hari Jadi . Promosi ini hanya sah pada bulan Hari Jadi member sahaje . Untuk memohon, sila hubungi khidmat Pelanggan

  2. Ahli-ahli tersebut mesti menghantarkan dokumen ( Kad Pengenalan , Lesen Memandu atau lain lain ) yang dapat membuktikan tarikh lahir mereka dan mesti dikehendaki sama dengan tarikh lahir yang berdaftar di MEGAWIN

  3. Ahli-ahli yang memenuhi syarat - syarat di atas akan mendapat Bonus Hari Jadi percuma MYR 38 .  Bonus dikehendaki membuat pertaruhan 1 kali sebelum pengeluaran boleh dibuat

  4. Semua tawaran untuk pelanggan adalah seorang hanya akan mendapat satu sahaja. Maksudnya satu per keluarga, alamat rumah tangga, alamat IP, alamat e-mel, nombor telefon, kad kredit atau debit dan / atau akaun e-pembayaran, atau komputer awam, (contohnya sekolah, perpustakaan awam atau tempat kerja ).

  5. Keputusan seri , pertaruhan di dua pihak bertentang , permainan dibatalkan atau pertaruhan di pilihan dengan kemungkinan kurang daripada 0.5 atau 1.50 ( Kemungkinan Decimal ) dan semua pertaruhan di " Permainan Nombor dalam Sukan " dan " 4D " tidak akan termasuk dalam pengiraan keperluan pertaruhan

  "6. Sebarang pertaruhan IKAN(FISHING)game di Kelab SCR (918KISS) sama sekali tidak dibenarkan, Pertaruhan tidak akan diterima dan kemenangan  IKAN(FISHING)game dari Kelab SCR ( 918KISS )  akan dibatalkan dan sebarang pertaruhan tidak akan termasuk dalam pengiraan keperluan pertaruhan"

  7. MEGAWIN mempunyai hak untuk mengubahsuai, membatalkan, menggantung atau menamatkan promosi dan / atau menukar syarat promosi tersebut pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu

  8. Terma dan Syarat MEGAWIN Umum dikenakan.